Graf stanja bankomatske mreže v Sloveniji

Graf prikazuje odstotek delujočih bankomatov skupaj in po posamezni banki.